График на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ПАВЛИКЕНИ

Г Р А Ф И К
НА  ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ


ДЪСКОТ 11.8.2014 10.00 часа
ПАСКАЛЕВЕЦ 11.8.2014 10.00 часа
ЛЕСИЧЕРИ 11.8.2014 11.00 часа
МИХАЛЦИ 11.8.2014 13.00 часа
КАРАЙСЕН 11.8.2014 14.00 часа
СЛОМЕР 11.8.2014 14.00 часа
ДИМЧА 11.8.2014 15.00 часа
РОСИЦА 11.8.2014 15.00 часа
МУСИНА 11.8.2014 9.00 часа
СТАМБОЛОВО 11.8.2014 9.00 часа
ПАВЛИКЕНИ 12.8.2014 10.00 часа
ПАТРЕШ 12.8.2014 10.00 часа
БАТАК 12.8.2014 11.00 часа
БУТОВО 12.8.2014 13.00 часа
ВИШОВГРАД 12.8.2014 14.00 часа
ВЪРБОВКА 12.8.2014 15.00 часа
НЕДАН 12.8.2014 9.00 часа
ДОЛНА ЛИПНИЦА 13.8.2014 10.00 часа
БЯЛА ЧЕРКВА 13.8.2014 14.00 часа
ГОРНА ЛИПНИЦА 13.8.2014 9.00 часа


Заседанията на комисията ще се проведат в ОС "Земеделие" гр.Павликени
За землището на гр. Бяла Черква заседанието ще се проведе в кметството
на гр. Бяла Черква.