Община Павликени прие Декларация за достъпа до спорт на хора с интелектуални затруднения

Поне веднъж годишно Община Павликени ще организира спортно събитие за атлети с интелектуални увреждания. Това е записано в приетата Декларация за достъпа до спорт на хора с интелектуални затруднения в Община Павликени. Текстът беше гласуван от общинските съветници по време на декемврийската сесия. Към декларацията се присъединяват и Общинския футболен клуб „Павликени”, СК „Волейбол”, СК „Хандбал”, СКЛА „Йордан Петров – Графа”, ФК „Недан”, ФК „Бутово”, ФК Димча”, ФК „Михалци” и клубовете „Водни спортове”, „Туризъм” и „Тенис на корт” в Павликени.

Следвайки духа и принципите на Хартата на Международния олимпийски комитет, основавайки се на Европейската харта Спорт за всички, подкрепяйки мисията на Спешъл Олимпикс за социално включване на гражданите с интелектуални затруднения чрез разширяване на достъпа до спорт, общинските съветници декларираха намеренията си за осигуряване на достъп на целогодишна спортна, тренировъчна и състезателна дейност в различни олимпийски спортове за всяко дете и възрастен с интелектуални затруднения; за предоставяне на устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, за да могат да проявяват смелост, да изпитват радост и споделят дарби, умения и приятелства със своите семейства и обществеността; за развитие на обществени нагласи и грижа към личността и социална реализация на гражданите с интелектуални затруднения, особено на младите хора.