Обява - "Промяна предназначението на част от поземлен имот №046026 за базова станция на „БТК”АД VT5371” землище с. Сломер местност „Минева чешма"

ОБЯВА

„БТК”  АД

 

На основание чл.4 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003 г./

 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционни намерения” Промяна предназначението на част от поземлен имот №046026 за базова станция на „БТК”АД VT5371” землище с. Сломер местност „Минева чешма”

Всички които желаят да изразят мнения и становища до 10 септември 2012г. могат да го направят писмено в деловодството на Община Павликени или в РИОСВ – В.Търново, гр.В.Търново, пощ код 5000, ул.Никола Габровски № 68., e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.