Анкета - организация на движението на гр. Павликени

Уважаеми граждани,

Във връзка с предстоящото подготвяне на „Генерален план за организация на движението“ на гр. Павликени Ви молим да попълните следната анкета. Целта е да получим възможно най-актуална информация за проблемите на организацията на движението и желанията на гражданите, за да може изготвеният документ да бъде възможно най-полезен за тях.

/ИТСИ ООД/
Анкетата може да попълните на следната връзка: https://docs.google.com/forms/d/1ZRM0ptxK1-8kS8x3vqOmDiAz6jsoPj6Tp22oRs87Pb0