МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.)

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.),

че до 27 НОЕМВРИ 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения в Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен.

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2, което може да изтеглите от сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен, http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1, което може да изтеглите от сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен, http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения се предоставят до 27 ноември 2020 г. в Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район” в град Плевен, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор (поща), в това число куриерска фирма на адрес: град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60;
  • лично, на гишето за административно обслужване в Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен на адрес: град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани, не могат да бъдат ползвани.

Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите е престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г., същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Може да проверите дали Вашият кладенец е регистриран в Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен в приложения регистър.

 

Регистър на кладенците за лични нужди в Община Павликени