Обява за провеждане на конкурс за приемане на оркестранти на военна служба в Представителните и духови оркестри на Въоръжените сили

На основание заповед № ОХ-550/16.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България изменена и допълнена с МЗ №№ ОХ-634/11.08.2020 г., ОХ-680/20.08.2020 г. и обява на командира на Националната гвардейска част, е обявен конкурс за прием на 32 (тридесет и двама) оркестранти на военна служба, за лица завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

До 02.11.2020 г., кандидатите да подадат документи, във Военно окръжие - В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх.А, тел. 062 620400.

 

За информация – Офис за военен отчет в община Павликени, стая 106, тел. 0610/ 53015.