О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина

 

На основание заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на Командващ на Съвместното командване на силите, е обявен конкурс за 167 (сто шестдесет и седем) войнишки длъжности, за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, дислоцирани в гарнизоните София, Пловдив, Бургас, Шумен, Карлово и Сливен.

 

До 16.10.2020 г., кандидатите да подадат документи, във Военно окръжие - В.Търново, ул. „Никола Габровски“ №42, тел. 062 620400.

 

За информация – Офис за военен отчет в община Павликени, стая 106, тел. 0610/ 53015.