Уважаеми съграждани, Предоставяме на вашето внимание Проект  на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени, мандат 2019 - 2023 година.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет - Павликени, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени, мандат 2019 - 2023 година.

Предложенията могат да се депозират в Информационния център на общината на адрес бул. „Руски” № 4, 5200 гр. Павликени, или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

Приложени документи:

1. Предложение относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Павликени

2. МОТИВИ, СЪОТВЕТНО ДОКЛАД, ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПАВЛИКЕНИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА МАНДАТ 2019 - 2023 год.

3. Предложение от Цанко Цонев - Общински съветник при Общински съвет - Павликени

4. Предложение от Георги Шопов - Общински съветник при Общински съвет - Павликени

5. Предложение от Антон Иванов - Общински съветник при Общински съвет - Павликени