Съобщение - Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията ще проведе изнесена приемна с гражданите на 14 юни 2011 година от 16.00 часа в град Павликени. Приемната се организира в Лекционната зала на НЧ Братство град Павликени. Гражданите на община Павликени, жителите на населените места от Общината и гостите на града могат да заповядат в приемната и да разговарят с членовете на Обществения съвет по проблеми, свързани с противодействие на корупцията или да внесат писмени сигнали за корупционни практики.