Информационен бюлетин във връзка с COVID-19 – 25 март 2020 г.

Още 18 наши съграждани в момента са поставени под карантина, след завръщането си от рискови държави. С това общия броя на поставените под карантина става 67 души. Хората, които живеят в същото жилище също са в условия на карантина. Контролът за спазването на карантинните условия ще се извършва от полицията.

Важно е да се знае, че хората под карантина не са диагностицирани като носители на коронавирус. Те и хората, с които живеят, трябва да спазват 14 дневна изолация и после да си продължат нормалния живот.

Всички павликенчани могат да подават сигнали на 112, РЗИ, полицията и Общината, ако станат свидетели на хора, които нарушават карантината.

 

***

От днес здравният медиатор към Община Павликени Лидия Димитрова се включва в работата по превенция на епидемията от COVID-19.

Предвид извънредното положение към обичайните задължения на медиатора се прибавя и работата на терен за превенция на разпространението на коронавируса. Тя разполага с печатни материали, в които на достъпен език е обяснено какво означава карантина, от кои държави трябва да бъдат карантинирани хората и какви мерки трябва да бъдат предприети. Преминала е и инструктаж за недопускане на заразяване при работата й на терен.

 

***

Образователните медиатори започват сред ромската общност разясняване на мерките за предпазване от коронавирус. Трима души работят по проекта „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Партньори по него са Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ”, СУ „Бачо Киро” Павликени и Общинско предприятие „БКД”.

Медиаторите Стефан Стефанов, Златко Георгиев и Никола Георгиев вече са обходили населените места, където са се срещнали с местните общности.

В с. Батак медиаторите са провели среща с кмета Зенко Маринов. Изготвени са информационни табла, а едно от тях е разположено в квартала с преобладаващо ромско население. Раздадени са и брошури.

В с.Стамболово са залепени информационни материали на видни места в центъра на селото и в магазините. Проведен е разговор с кмета Петър Петров и са раздадени брошури.

В калдарашката махала на град Павликени, на пътя за село Батак, са раздадени информационни материали и са проведени срещи с общността.

В Бяла Черква са раздадени информационни материали и са проведени срещи с общността.

Образователните медиатори са надлежно инструктирани и са получили предпазни, защитни и дезинфекционни материали.

 

***

Помощник-възпитателите от ДГ „Вяра, надежда, любов“, ДГ „Слънце“ и Детската ясла в Павликени ще помагат в работата на Домашния социален патронаж. При нужда в дейността на социалната услуга могат да се включат и готвачите от детските градини.

ДСП-Павликени ежедневно доставя храна на 240 лица, които са абонати на услугата. Към настоящия момент  почти няма необхванати лица за доставка на храна в общината.

 

****************************************************************************

Община Павликени организира доброволческа кампания, за да помогнем на нашите съграждани да се справят с извънредното положение, наложено от епидемията на коронавирус. Доброволците могат да заявят на тел.   0882551011 – г-жа ЕВГЕНИЯ КАРОЛОВА.

 

***

Всеки, който установи нарушение в разпоредбите, упоменати в заповедите на Министъра ма здравеопазването, решенията взети от Временния оперативен щаб в Община Павликени и заповедите на кмета на Община Павликени, да сигнализира на посочените от нас телефони – 0800 80 404 (денонощен спешен телефон на Община Павликени), 0610/ 5 35 01 – Районно управление на МВР Павликени и 0610/5 13 29 – секретар на Община Павликени (в работно време) и към дежурните при Община Павликени - 0610/53511 и 0888096099.

 

***

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02/ 807 87 57, поддържан от Министерство на здравеопазването.

На тел.112 могат да се задават въпроси за противоепидемичните мерки въведени у нас.

Въпроси по отношение на COVID-19  може да задавате и на следната електронна поща:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. – РЗИ-Велико Търново. Сигнали и жалби може да подавате на същия електронен адрес или на следните телефони: 062 614365; 062 614351; 062 614331; 0876518239; 0877049086.

 

***

Община Павликени призовава: Останете вкъщи! Пазете себе си, пазете и околните!