О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

На основание заповед № ОХ-28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България и обява на командира на Съвместното командване на специалните операции, е обявен конкурс за 38 (тридесет и осем) войнишки длъжности, за приемане на военна служба в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) гарнизон Пловдив.

До 21.02.2020 г., кандидатите да подадат документи, във Военно окръжие - В.Търново, ул. „Никола Габровски“ №42, тел. 062 620400.

За информация – Офис за военен отчет в община Павликени, стая 106, тел. 0610/ 53015.