СЪОБЩЕНИЕ


На територията на Община Павликени ще се проведе акция по поставяне на стикери от комисия с участието на представители на общинска администрация и РУ- на МВР гр. Павликени на излезли от употреба автомобили, автомобили без преминал годишен технически преглед за последните 2 год., намиращи се на терени общинска собственост /улици, тротоари, междублокови пространства и зелени площи/.

Молим собствениците своевременно да преместят такива автомобили с цел улесняване придвижването на пешеходци и моторни превозни средства, и ефективно снегопочистване през предстоящия зимен сезон.

Община Павликени апелира гражданите да подават сигнали на тел: 0 800 80 404 и 0610/ 5-13-45 за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства.

Акцията ще се проведе от 25.11.2019 г. и ще продължи през целия месец декември.