Доклад и протокол от изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново

 

Георги Серафимов

Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели

за Окръжен съд – Велико Търново


Доклад от Временната комисия за  изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново

Протокол от заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново