ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ


Уважаеми съграждани,

Обявеният ден за провеждане на доброволческата кампания „Да изчистим България заедно” е 14 септември 2019г.

Каня всички да излезем и почистим районите където живеем, на които сме стопани и където децата ни растат.

Необходимите консумативи (ръкавици и чували) са осигурени и ще се раздават в стая 114 на Общинска администрация от 9ти до 14ти септември 2019г.

Моля да поставяте чувалите със събраните отпадъци завързани до контейнерите за сметосъбиране. Общинско предприятие “Битови и комунални дейности“ се ангажира със своевременното им извозване до Регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Санадиново, община Никопол.

 

Лице за контакти и координация:

Кристина Георгиева – Младши експерт екология, Община Павликени - стая 114, телефон 061051355.

инж. Емануил Манолов

Кмет на Община Павликени