Военно окръжие– В.Търново съобщава ,че съгласно Обява на Командира на Сухопътни войски и заповед № ОХ-762/16.08.2019 година на Министъра на отбраната на Република се обявява провеждане на конкурс за 198 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши военни училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните:София,Стара Загора,Хасково,Ямбол,Карлово  ,Казанлък,,Шумен,Свобода,Белене,Асеновград,Мусачево,Горна Оряховица,Смолян и Пловдив.

Срок за подаване на документите до 30.09.2019година във Военно окръжие- В. Търново.

За информация –Офис за военен отчет в община Павликени,стая 106, телефон за връзка  0610 5 3015 и подаване на документи във Военно окръжие-Велико Търново,ул.„Никола Габровски,№42А  ,телефон 062 620400.