О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с вируса Африканска чума по свинете в непосредствена близост до община Павликени, вече има открито огнище на болестта. Голяма част от населените места в общината попадат в 10 км-вата карантинна зона. Информираме Ви, че всички прасета, които се отглеждат в нерегистрирани животновъдни обекти, в случай на умъртвяване, собствениците няма да бъдат обещетени.

 

инж. Емануил Манолов

Кмет на община Павликени

 

Информация за Африканската чума по свинете (АЧС)