На основание  Заповед № РД -02-11-2080/13.09.2018 г.  и в знак на съпричастност към скръбта и болката на роднините и близки, Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов


О Б Я В Я В А:


14  септември  2018 г. (петък) за ден на траур в Община Павликени в памет на Георги Найденов Вълчев, Генчо Стефанов Стефанов, Димитър Николов Кушев и Ивелин Ивов Атанасов като:

  • Забранява провеждането на публични тържества и радостни ритуали през траурния ден
  • На територията на Община Павликени, националното и знамето на град Павликени да бъдат спуснати наполовина

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Павликени, директорите на детски и учебни заведения, началниците на учреждения, институции и дружества, както и на собствениците и управителите на търговски заведения.

 

 

 

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ