О Б Я В А

Военно окръжие– В.Търново съобщава ,че военно формирование 22160-Плевен планира провеждане на курс „Начална военна подготовка“ за български граждани без военна подготовка по чл.59 от закона за резерва на Въоръжените сили на Република България в следните периоди:

1. от 12.03.2018 г. до 05.04.2018г.
2. от 01.10.2018 г. До 26.10 2018г.

За информация –Офис за военен отчет в община Павликени,стая  106,телефон за връзка  0610  5 3015 и подаване на документи във Военно окръжие- Велико Търново,ул. „Никола Габровски    „№42А,телефон 062 620400.