УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Община  Павликени има удоволствието да Ви покани на 05.12.2017 г. от 11:00  часа в Заседателната зала на 1 етаж в сградата на Общинска администрация да отбележим заедно Международния ден на доброволеца.

Програмата включва кратко представяне на историята на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, приветствие/обръщение/ на Кмета на Община Павликени – инж. Емануил Манолов и връчване на удостоверения за успешно завършен първоначален основен курс на обучение на доброволците от доброволното формирование Павликени 45-01.

Програмата ще продължи с демонстрация на тема „Спасяване на пострадал при Пътно транспортно произшествие” с участие на доброволното формирование и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, което ще се проведе в двора  на Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски"  от 13.30 часа.

 

Вашето присъствие е

важно за нас!