Предоставяме на вашето внимание Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени и мотивите за приемането ѝ.

Уважаеми съграждани, Предоставяме на вашето внимание Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени и мотиви за приемането ѝ.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Павликени, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени.

Предложенията могат да се депозират в Информационния център на общината на адрес гр. Павликени, бул. „Руски” № 4 или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложени документи:

Доклад с Мотиви за нова Наредба за местни данъци, такси и цени на услуги

Проект на Наредба за местни данъци, такси и цени на услуги